Ik ben zwanger

Zonder wettig verblijf

Je kan je zwangerschap kosteloos laten opvolgen in één van 3 prenatale steunpunten van Kind&Gezin, of bij Nova Vida:

  • Prenataal Steunpunt Pothoek: Pothoekstraat 112, 2060 Antwerpen: aanmelden dinsdag tussen 13 en 15u
  • Prenataal Steunpunt De Wijk: Willy Vandersteenplein 1, 2060 Antwerpen: aanmelden maandag en dinsdag tussen 13 en 15u
  • Prenataal Steunpunt Kiel: Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen: aanmelden donderdag om 9u
  • Nova Vida: Campus Spoor-Noord, Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen. Op afspraak via 03 220 33 33 of nova.vida@ap.be

Je gaat best ook langs bij OCMW sociaal centrum Plein, Lamorinièrestraat 137, 2000 Antwerpen. Zij kunnen samen met jou bekijken of je een waarborg Dringende Medische Hulpverlening kan krijgen. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, worden je medische kosten rond de zwangerschap en bevalling voor jou betaald. Je kan sociaal centrum Plein bereiken via sc.plein@ocmw.antwerpen.be of 03 292 83 30. De mensen van het Aanspreekpunt Kwetsbare Zwangeren van sociaal centrum Plein zijn ook regelmatig aanwezig in de prenatale steunpunten. Wanneer vind je hier.

Als je je aanmeldde bij sociaal centrum Plein of één van de prenatale steunpunten, kunnen zij je doorverwijzen naar Origine indien je waarborg niet in orde komt. Een vroedvrouw kan dan kosteloos na de bevalling thuis komen voor de verzorging van moeder en kind.

Het Adviescentrum Migratie (ACM) biedt hulpverlening aan  iedereen die vragen heeft over hun verblijf en verblijfsprocedures in België. Je vindt er volgende deelwerkingen: info over vrijwillige terugkeer, een werking met jongeren tussen 17 en 21 jaar en een vrouwenwerking.